Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti