Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti