Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti