Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Inhoudsopgave
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Afbeeldingenlijst
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Tabellenlijst
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Bijlage
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Verklarende woordenlijst
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografie
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Register
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti