Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti