Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti