Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti