Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti