Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti