Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti