Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti