Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti