Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti