Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

अनुक्रम
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
आंकड़ों की सूची
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
तालिकाओं की सूची
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
परिशिष्ट
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
शब्दावली
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
संदर्भग्रंथ सूची
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
अनुक्रमणिका
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti