Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti