Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti