Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Obsah
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Seznam hodnot
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Seznam tabulek
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Příloha
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Glosář
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Seznam pramenů/Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti