Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti