Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Sisällysluettelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Kuvaluettelo
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Taulukkoluettelo
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Liitteet
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Sanaluettelo
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Hakemisto
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti