Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Innehållsförteckning
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Lista av figurer
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Tabellförteckning
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Ordlista
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti