Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti