Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti