Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti