Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti