Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti