Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti