Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti