Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti