Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti