Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Enhavtabelo
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Figuroj
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Listo de Tabloj
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apendico
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosaro
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografio
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indekso
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti