Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti