Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti