Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti