Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti