Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti