Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti