Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti