Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti