Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti