Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti