Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Figuras
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de Tablas
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apéndice
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glosario
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografía
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice Alfabético
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti