Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti