Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti