Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti