Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Obsah
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Seznam hodnot
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Seznam tabulek
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Příloha
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Glosář
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Seznam pramenů/Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti