Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti