Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Sisällysluettelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Kuvaluettelo
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Taulukkoluettelo
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Liitteet
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Sanaluettelo
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Hakemisto
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti