Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti