Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti