Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti